Sağır Ebe / Kimin Sesi?

——————————————————————————————————————————-

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı:

Drama sınıfı, 15–20 dakika, 15–20 öğrenci.

——————————————————————————————————————————-

Amaçlar\Hedefler:

Dikkati ve konsantrasyonu sağlama, vokal kullanımını geliştirme.

——————————————————————————————————————————-

Materyaller:

Bir adet bandana.

——————————————————————————————————————————-

Uygulama:

Sınıftan bir ebe seçilir ve gözleri bağlanır. Ebe gözleri bağlı haldeyken öğretmenin seçtiği öğrenciler seslerini değiştirerek konuşur ya da hayvan taklitleri yaparlar. Ebe konuşanın hangi arkadaşı olduğunu bulmaya çalışır. Bulduğu takdirde bulduğu kişi ebe olur. Oyunun ilerleyen aşamalarında konuşan kişi sayısını artırmak ve öğrencileri doğaçlama yapmaya teşvik etmek de mümkündür.