Davul Zurna 1-2-3 / Ebe Tura 1-2-3

——————————————————————————————————————————-

Oyun yeri, süresi, katılımcı sayısı:

Drama sınıfı, 15–20 dakika, 15–20 öğrenci.

——————————————————————————————————————————-

Amaçlar\Hedefler:

Büyük-küçük kas gelişimi, dikkati ve konsantrasyonu sağlama, bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

——————————————————————————————————————————-

Uygulama:

Bir ebe seçilir. Ebe arkasını dönüp “davul, zurna, bir, iki, üç” derken, geride kalan öğrenciler ebeye yaklaşmaya çalışırlar. Ebe arkasını döndüğünde hareket eden, grubun en arkasına gider. Ebeye yakalanmadan ebenin yanına kadar gidebilen öğrenci ebeyi ebeler ve geldikleri yere kaçar. Ebe tüm öğrencileri kovalar ve kendinden başka birini ebelemeye çalışır. Ebelediği kişi yeni ebe olur.

 

 

 

Ebe Tura 1-2-3 – İstanbul Robert Çocuk İnceleme Merkezi