Konserdeyiz

————————————————————————————————————

Kazanım ve Göstergeleri :

SDG

K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

G1          Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

G2          Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

G3          Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

MG

K5          Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

G5          Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

————————————————————————————————————

Malzeme :

————————————————————————————————————

Uygulama : 

Çocuklara sınıfta bir konser ortamı canlandırılacağı söylenir.

  • Bunun için şarkı söyleyecek bir kişi, orkestra ve seyirciler oluşturulur.
  • Eğer sınıfta müzik aletleri var ise konser için bunlar kullanılır. Yok  ise sınıfta bulunan malzemeler müzik aleti gibi hayal edilerek sesler oluşturulur.
  • Şarkı söyleyecek kişi ve orkestra şarkı seçimini yaptıktan sonra grup tüm sınıfa takdim edilir.
  • Şarkı bittikten sonra alkışlanarak çocuklar tebrik edilir.
  • Dilenirse şarkı ses kayıt cihazına kaydedilip çocukların bu kaydı dinlemesi sağlanır.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.