Eksikleri Tamamlıyorum

——————————————————————————————————————————

Kazanım ve Göstergeleri

MA

K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

G12        Malzemeleri yapıştırır.

G9          Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

K1          Yer değiştirme hareketleri yapar.

G17        Öne yuvarlanır.

BA

K15        Parça-bütün ilişkisini kavrar.

G4          Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

——————————————————————————————————————————

Malzeme:

Kağıt, kalem, makas, patafix (yapışkan hamurlar), kumaş parçası

——————————————————————————————————————————

Uygulama:

Bir hayvan seçilir (tavşan, kaplumbağa, köpek,vb)

  • Seçilen hayvanın kuyruğu, bacakları, kolları, elleri, ayakları, kulakları, burnu gibi uzuvları her çocuğa bir parça düşecek şekilde hazırlanır.
  • Hazırlanan parçalar rastgele çocuklara dağıtılır.
  • Daha sonra seçilen hayvanın resmi ya da posteri eksik uzuvları ile duvara asılır.
  • Çocuklardan biri sayışarak seçilir. Gözleri bağlanarak kendi etrafında 3 kere döndürüldükten sonra yüzü postere bakacak şekilde bırakılır.
  • Elindeki parçayı olabildiğince doğru yere yapıştırmaya çalışır. Yapıştırdıktan sonra öğretmen kağıdın üzerine çocuğun ismini yazar.
  • Herkes yapıştırdıktan sonra çocuklarla birlikte tamamlanan resme bakılır ve en doğru yere yapıştıran çocuklar ödüllendirilir.
  • İstenirse çocuklarla vücudun bölümleri hakkında sohbet edilir, seçilen hayvanın vücudunun bölümleri gibi bizim vücudumuzu oluşturan bölümleri tanımlamaları istenir.
  • Sonrasında neler yapıldığı özetlenerek etkinlik sonlandırılır.