Denizde Yüzen Balıklar  

—————————————————————————————————————————–

Kazanım ve Göstergeleri:

MA

K1        Yer değiştirme hareketleri yapar.

Yönergeler doğrultusunda yürür.

Yönergeler doğrultusunda koşar.

Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Belirlenen mesafede yuvarlanır.

Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.

Galop yaparak belirli mesafede ilerler.

Sekerek belirli mesafede ilerler.

Öne yuvarlanır.

SDG

K3        Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

K15      Kendine güvenir.

Gerektiğinde liderliği üstlenir.

—————————————————————————————————————————–

Malzeme: Çocuk sayısı kadar, üstünde oturulabilecek büyüklükte daire şeklinde kesilmiş renkli kartonlar (3 sarı, 3 kırmızı, 3 yeşil, 3 mavi gibi)

—————————————————————————————————————————–

Uygulama:

 • Çocuklar ile birlikte çember olunur.
 • Oyuna başlamadan önce etkinlik açıklanır. “Bugün sizinle denizde yüzen balıkları canlandırdığımız bir oyun oynayacağız.” gibi.
 • Her çocuğa kartondan bir daire verilir.
 • Bu kartonların balıkların evi olduğu söylenir. Ne renk evleri olduğu çocuklara sorulur. “Bizler denizde yaşayan rengarenk balıklarız ve rengarenk evlerimiz var. Örneğin, ben kırmızı bir balığım, bu da benim kırmızı evim.” diyerek eldeki karton gösterilir. “Ayşe sen ne renk bir balıksın ve evin ne renk?, Ya sen Mehmet?” diye sorularak çocukların hangi renk balıklar ve evleri olduğu söylemeleri sağlanır.
 • Çocuklar renklerini tanıdıktan sonra her birinin elindeki kartonu (yani evlerini) sınıf içinde istedikleri bir yere koymaları istenir. “Biz balıklarız, bu sınıf da büyük bir deniz. Hadi bakalım, evlerimizi denizin dibinde istediğimiz bir yere yerleştirelim. Evinizi koyduğunuz yere de oturun.” denilerek hep birlikte kartonlar sınıf içerisinde farklı yerlere yerleştirilir. Öğretmen de kendi kartonunu bir yere yerleştirerek üzerine oturur ve çocuklara örnek olur.
 • Oyunun kuralı açıklanır; “Önce ben sizleri çağırıp arkamda sıra olmanızı isteyeceğim. Herkes arkamda sıra olunca denizin derinliklerinde biraz gezineceğiz. Denizde gezinirken, sizler zıplayan balıklar olabilirsiniz, dans eden balıklar olabilirsiniz, istediğiniz hareketleri yapabilirsiniz. Kıpır kıpır, hareketli balıklar istiyorum arkamda. Fakat ben ‘Denizde dalga var!’ diye seslendiğimde, hemen herkes kendine bir ev bulacak. Başka bir balığın evine de girebilirsiniz.” denilir.
 • Çocuklar sıraya girmeleri için çağrılır. Renklerine göre çağrılarak karışıklık olmadan gelmeleri sağlanabilir; “Yeşil balıklar gelsin bakalım… Sarı balıklar… Şimdi de mavi balıklar gelsin arkama…” gibi.
 • Denizin dibinde gezinmeye başlanır; “Hadi bakalım, masmavi denizin derinliklerinde bi,raz gezinelim hep birlikte… Herkes geliyor mu? Zıplayan balıklar var mı? Hangi balıklar dans ediyor?” gibi sorularla çocuklar olabildiğince hareketli bir şekilde oyuna katılmaları teşvik edilir.
 • Bir süre gezindikten sonra “Denizde dalga var!” diye seslenilir ve “Haydi bakalım herkes kendine bir ev bulsun.” denilir. Tüm çocukların bir karton üzerine oturmaları beklenir.
 • Sonra bir çocuk seçilir, onun öğretmenin rolünü alarak balıkları sırayla çağırması ve birlikte denizin dibinde gezinmesi istenir. Öğretmen de oyuna balık olarak katılır.
 • Seçilen çocuk oyunu başlatma ve devam ettirme konusunda zorlanırsa, öğretmen ona küçük hatırlatmalarda bulunur.
 • Oyunu yöneten çocuğun kendisinden sonraki arkadaşını belirlemesi sağlanır.
 • Oyun bu şekilde, tüm çocuklar lider olana kadar tekrarlanır.