Bak Ne İnşa Ediyorum!

——————————————————————————————————————

Kazanım ve Göstergeleri

MA

K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

G3          Nesneleri üst üste dizer.

G4          Nesneleri yan yana dizer.

G5          Nesneleri iç içe dizer.

G6          Nesneleri takar.

G7          Nesneleri çıkarır.

G10        Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

——————————————————————————————————————

Malzeme:

Tahta ya da plastik bloklar

——————————————————————————————————————

Uygulama:

Çocuklara ne yapacakları kısaca açıklanır: “Çocuklar bugün bu bloklarla istediğiniz gibi modeller yapabilirsiniz…Bunun için önce sizi 4’erli küçük gruplara ayıracağım…”

  • Küçük gruplar halinde çocukların bloklardan istedikleri yapıları inşa etmeleri istenir.
  • Grupların, çalışmalarını bitirdikten sonra elde ettikleri ürün hakkında konuşmaları istenerek bu etkinlik sonlandırılır.
  • İstenirse çocukların oluşturdukları modellerin fotoğrafı çekilir ve bu fotoğraflar sınıfta bir süreliğine sergilenir.