Sesleri Eşleştirelim


Kazanım ve Göstergeleri :

BG
K1

 • Nesne/durum/olaya dikkatini verir
  • Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

K2

 • Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur
  • Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
  • Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

K3

 • Algıladıklarını Hatırlar
  • Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

K5

 • Nesne ya da varlıkları gözlemler
  • Nesne/varlığın sesini söyler.

K8

 • Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır
  • Nesne/varlıkların sesini ayırt eder, karşılaştırır.

Malzeme:

Çevresi kaplanmış içi görünmeyen kavanozlar, ataç, nohut, kum, pirinç gibi maddeler.


Uygulama:

 • Kavanozlara ataç, nohut, kum, pirinç gibi maddeler konularak etkinliğe hazırlık yapılır. Her kavanozdan iki adet olmalıdır- iki kavanoz kum, iki kavanoz nohut vb.
 • Çocuklar sıra ile bir kavanoz seçer, sonra ötekilerini sallayarak seslerinden kendi seçtikleri kavanozun aynısını bulmaya çalışırlar. İçinde olduğunu tahmin etmeye çalışırlar.