Güven Çalışmaları Oyunları

Güven Çalışması Oyunları

Bireyler arasındaki güven, hem psikolojik bağlamda hem de toplumsal bağlamda tartışılması gereken bir meseledir. Bu yüzden de, aşağıda örnekleri verilen güven çalışmaları, somut olarak gözlemlenebilir ve uygulaması kolay egzersizlerden seçilmiştir. Psiko-drama temelli güven çalışmaları uygulamalarına yer verilmemiştir.


Klasik bir o kadar da zevkli bir oyundur. Bir kişi ebe olur ve gözlerini kapatır. Kendisini öne veya arkaya değişik pozisyonlarda bırakır. Diğer kişiler ebeyi farklı yönlere iterler. Oyun 2’li, 3’lü, çoklu gruplarla yapılabilir. Dans tiyatrosu formlarından etkilenerek yapılan bazı çalışmalarda, ebe olan kişi grubun elleri üzerinde havada uzun süre dolaştırılır. Ancak ‘Hacıyatmaz’ çalışmasını yaparken oldukça dikkatli olunmalı ve mümkünse yer minderleri olan bir yerde çalışma yapılmalıdır.


Bir kişi robot, diğeri de kumandadır. Kumanda olan kişi kendine göre komutlar oluşturur. Örneğin, kumanda robotun başına dokununca robot ileriye gider, sağ omuza dokununca sağa döner veya sol omuza dokununca zıplar vb. Robotun gözleri kapalıdır. Çalışma rol değiştirilerek sürdürülür. Çarpışma olmaması için grup çalışması yapılmalıdır.


Eğitmen öğrencilerden ikili eş olmalarını ister. Eşlerden birinin gözleri bir bez yardımıyla kapatılır. Gözü açık olan, ‘kör’ olanın elinden tutarak veya işaret parmağıyla ona dokunarak körü dolaştırır. Bir süre sonra eşler rol değiştirir. Risk unsurunu artırmak ve karşılıklı güvenin sınırlarını zorlamak için “hiç dokunma olmadan” oyun tekrarlanır. Çalışma mekânının geniş ve güvenlikli olmasına dikkat edilmelidir.


Gruptan bir kişi dışarı çıkartılır. Atık materyaller veya step tahtaları kullanılarak yere hayali bir bataklık yapılır. Bataklığın bazı bölümleri bataklıktan kurtulmaya yarar. Oyundaki amaç gözleri kapalı bir şekilde sınıfa giren ebeyi, bataklığın batmayan bölümlerinden geçirmek ve verilecek yönergelerle ebeyi bataklıktan kurtarmaktır. Oyunun daha zevkli hale gelmesi için gözleri kapalı bir diğer ebe de timsah olur. Timsah da ebeyi yakalamaya çalışır. Bu oyundaki amaç hem dikkati toplamak, hem konsantrasyonu artırmak, hem de birlikte karar verme ve problem çözme yeteneğini geliştirmektir.