Bölüm Seç

Düdük çalar ince ince,

Yolcular binince.

Gidiyor, çufu çufu çuf.

Uzaklarda gözü,

Git güle güle, gel güle güle,

Çok bekletme bizi.

Otomobil fırlar birden,

Kalkarken yerinden,

Katıyor tozu dumana,

Uzaklarda gözü,

Git gül güle, gel güle güle,

Çok bekletme bizi

Vapurlar suya dizilir,

Denizde süzülür,

Gidiyor dumanına bak,

Uzaklarda gözü,

Git güle güle, gel güle güle,

Çok bekletme bizi.

Yolcular rahat uçakla,

Aldırma hiç korkma,

Gidiyor, göğe bakıyor,

Uzaklarda gözü,

Git güle güle, gel güle güle,

Çok bekletme bizi.

Bölüm Seç