Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi’nin (EÇBE) Önemi

EÇBE “yaşama”, “büyüme”, “gelişim” ve “bakım” gibi farklı süreçleri içerir. Dolayısıyla erken çocukluk programlarının amacı çocukları yaşatmak, büyütmek, geliştirmek ve bakımlarını sağlamak olmalıdır. EÇBE’nin yalnızca, anaokulu, ana sınıfı gibi kurumsal eğitimden oluştuğunu söylemek, EÇBE’nin anlamını çok daraltmak olur.  Bu bahsettiğimiz “yaşama”, “büyüme”, “gelişim” süreçleri birbirlerinden ayrı süreçler sanılabilir. Fakat, bunlar birbirleriyle iç içe geçmiş ve

Atların Yolculuğu

Atların Yolculuğu ———————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DA K1       Sesleri ayırt eder. Verilen sese benzer sesler çıkarır. K8       Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. MA K5       Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. ————————————————————————————————————————— Malzeme : Hikaye  ————————————————————————————————————————— Uygulama :

Çocukların Kararlara Katılımını Sağlama

Sevgili Öğretmenler, Bildiğiniz gibi, çocuklar sınıf içinde alınan kararlardan olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenirler. Peki, acaba çocukları da etkileyen bu kararlarda çocukların fikri, görüşü alınıyor mu? Bu kararlara katılımları sağlanıyor mu? Biz yetişkinler, fikirlerini, görüşlerini özgürce söyleyen, doğruyu savunan çocuklar istiyorsak, çocukları da sınıfın eşit bir bireyi olarak kabul etmek, kendilerini doğrudan ya da

Hissediyorum, Dans Ediyorum

Hissediyorum, Dans Ediyorum —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. SDA K3        Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. —————————————————————————————————————————– Malzeme: Hareketli ve yavaş bir müzik parçası —————————————————————————————————————————– Uygulama: Çocuklarla birlikte çember olunur.

Elden Ele, Bardaktan Kovaya

Elden Ele, Bardaktan Kovaya —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K4        Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. K3        Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.   BA K1        Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. Gerçek durumu

Duygulu Heykeller

Duygulu Heykeller —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar. SDA K3        Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. —————————————————————————————————————————–

Bil Bakalım Ne Yapıyorum?

Bil Bakalım Ne Yapıyorum?  ———————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DG K4       Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. Cümle kurarken fiil kullanır. ————————————————————————————————————————— Malzeme : Hareket listesi (Koşmak, Dişlerini fırçalamak, Yazı yazmak, Dondurma yalamak, Su içmek, Oturmak, Yıkanmak, Tırmanmak, Yemek yemek, Gülmek, Uçmak, Düşmek, Uyumak, Ağlamak, Kitap okumak, Telefonda konuşmak vb.) ————————————————————————————————————————— Uygulama : Çocuklarla “U”

Mendil Kimde?

Mendil Kimde? —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K1        Yer değiştirme hareketleri yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. K2        Denge hareketleri yapar. Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. BA K1        Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. —————————————————————————————————————————– Malzeme: Mendil

Duygular ve Çocuklar

Yetişkin ve çocukların dünyalarındaki en temel farklardan biri duyguları algılamaları, değerlendirmeleridir.  Okulöncesi dönemdeki çocukların, diğer insanların yüz ifadelerinden, sözsüz mesajlarından duyguları anlama becerileri oldukça yüksektir. Yetişkinlerse duyguları anlamak için sözel mesajları, açıklamaları da dikkate alırlar. Bu durum okulöncesi dönemde çocuklarının duygusal okuryazarlıklarını geliştirmeleri için önemli bir başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Duygular ihtiyaçların işaretidir Öncelikle duyguların

Çocukların Mizaç Özellikleri

Öğretmenler, sınıflarındaki çocukların birbirlerinden farklı olduğunu sıkça söylerler; hatta sınıfta kardeş ya da ikiz/üçüz olan çocuklar varsa, aynı evde büyümelerine rağmen kardeşlerin de birbirine pek çok bakımdan benzemediğini şaşkınlıkla anlatırlar. Her ne kadar, her çocuğun “huyunun” birbirinden farklı olabileceğini bilseler de, bu farklılıkların neler olacağını tam olarak bilemeyebilirler. Bunu anlamak için mizaç kavramını bilmek önemlidir.