e-Posta PDF Yazdır
Program
Çocuk Merkezlidir Gelişimsel ve Eklektik bir Programdır
Programda Kazanım ve Göstergeler Temel Alınır Gelişim Özellikleri Her Yaş Grubu İçin Ayrı Olarak Düzenlenmiştir
Temalar/Konular Amaç Değil Araçtır Keşfederek Öğrenme İnceliklidir
Esnektir Öğretmene Özgürlük Tanır
Tutarlı Bir Günlük Eğitim Plan Akışı Vardır Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır
Program Öğretmenlerin Planlı Çalışmasını Gerektirir Öğrenme Merkezleri Önemlidir
Büyük grup küçük grup ve bireysel etkinliklere dengeli bir biçimde yer verilmesini gerektirir. Oyun Temellidir
Günlük Yaşam Deneyimlerinin ve Yakın Çevre Olanaklarının Eğitim Amaçlı Kullanılması Teşvik Edilmektedir Aile Eğitimi ve Katılımı Önemlidir
Değerlendirme Süreci Çok Yönlüdür Evrensel ve Toplumsal Değerlere Yer Verilmiştir
Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer verilmektedir. Rehberlik hizmetlerine önem verilmektedir.

 

Programda Kazanım ve Göstergeler Temel Alınır

Çocukların gelişim düzeyleri belirlendikten sonra kazanım ve göstergelerle farklı eğitim süreçleri oluşturarak çocukları desteklemek beklenen hedeftir. Amaç ve hedefler ulaşılmak istenen sonuçları gösterir. Kazanımlar ise çocuklar tarafından başarılması gereken sonuçları gösterir. Yani çocukların öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Göstergeler bir kazanımın içyapısını oluşturan temel yapı taşları gibidir. Kazanımlara dayalı olarak oluşturulmuş göstergeler kendi içinde basitten- karmaşığa somuttan soyuta belli bir aşamalılık içinde sıralanarak belirlenen kazanımların gerçekleşmesini sağlar.

 

Çocukların gelişim özellikleri yaş gruplarına göre, kazanım ve göstergeler ise bir bütün olarak ele almıştır. Gelişim özellikleri bilimsel çalışmalar dikkate alınarak 3 farklı yaş grubuna göre düzenlenmiştir ancak öğretmenin kendi grubundaki çocuklar için programdan kazanım ve göstergeleri seçerken çocukların gelişim özelliklerini dikkate alması gerekmektedir. Gereksinim duyulduğunda programda yer almayan bir kazanım veya gösterge eğitim planına eklenebilir. Bu tür düzenlemeler yapılırken diğer kazanımlarla çakışmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

 

 

Programda her yaş grubu için gelişim özellikleri, kazanımlar, göstergeler ve bunlarla ilgili açıklamaların yer aldığı tabloyu görmek için tıklayınız.