Öğrenme Ortamı / Aile Katılımı / Neler Yapılabilir?
e-Posta PDF Yazdır

Neler Yapılabilir?

Aileler okul için ekonomik ve politik destek sağlamak üzere gönüllü etkinliklerde bulunabilirler. Bu etkinlikler anne babaların alışık olduğu etkinlikler olduğundan yüksek katılım sağlanabilir. Diğer aile katılımı etkinlikleri için de ilk adımı oluşturur.

 

 • Anne babalar kaynak öğretmen olarak sınıfa gelip meslekleri, ilgi alanları hakkında çocuklara bilgi verebilirler.

 

 • Anne babalar okul gezilerinde çocukların gözetiminde öğretmene yardımcı olabilirler.

 

 • Aileler okulla ilgili konularda belediyelerle ve destek kuruluşlarıyla gönüllü bağlar kurarak politik destek verebilirler.

 

 • Okula maddi destek sağlamak için bazı gelir getirici etkinliklerde bulunabilirler.

 

 • Gösteriler ve kültürel organizasyonların düzenlenmesine destek olarak sosyo-kültürel etkinliklerde yer alabilirler.

 

 • Oyuncukların tamir edilmesi, duvarların boyanması gibi işlerde doğrudan yardımda bulunabilirler.

 

 • Aileler çocuk yetiştirme becerileri, okuma-yazma ve gelir getirici beceriler gibi yeni öğrenim etkinlikleri konusunda okul tarafından eğitilebilirler. Böylece aileler kendilerini hem ebeveynlik rollerinde hem de kişisel anlamda geliştirme fırsatı bulurlar. Öneri: Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Anne Destek ve Baba Destek Programları hakkında detaylı bilgi için AÇEV websitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

aile_katilimi 

Aile Katılımı - Cinsel Eğitim


 • Ailelerle bir defalık veya sürekli olmak üzere çocukları ile yapabilecekleri etkinlikler için atölye çalışmaları yapılabilir.

 

 • Okuryazarlık ve çocuk yetiştirme hakkında eğitim sınıfları oluşturulabilir.

 

 • Belli alanlarda bilgi edinmeleri için ailelere geziler düzenlenebilir.

 

 • Çeşitli konularda bilgilendirici broşürler, kitapçıklar ya da kitaplar gibi materyaller dağıtılıp konularla ilgili tartışma toplantıları yapılabilinir.

 

 • Anne babalar evde öğretim etkinlikleriyle çocuklarının eğitimine katkıda bulunabilir. Böylece okuldaki etkinliklerin süreklilik kazanması sağlanmış olur; ayrıca aile okula karşı olumlu bir tutum geliştirir.

Özbakım Davranış Çizelgesi Veli Formu 2010 dokümanını incelemek için tıklayınız.

Özbakım Davranış Çizelgesi Veli Formu 2009 dokümanını incelemek için tıklayınız.

 

 • Aileler evde uygulayabilmeleri için belli etkinliklerin ve oyunların nasıl yapıldığını okuldaki yap-götür atölye çalışmaları sayesinde öğrenebilirler.

 

 • Evle ilgili işlerin çocuklar için öğrenme etkinliklerine nasıl dönüştürülebilineceği ile ilgili anne babalarla birlikte fikir listeleri oluşturulabilir.

 

 • Ailelerle çocukların öğreniminde kullanılabilecek olan materyaller paylaşılabilir ve aileler bunları eve götürüp kullandıktan sonra geri getirebilir ve böylece evdeki etkinlikler için kaynak oluşturulabilir.

 

 • Ailelerle evde yapılabilecek öğrenme etkinliklerinin olduğu bir eğitici paket geliştirilebilir.

 

 • Anne babalar belli konularda okuldaki etkinlikleri tamamlayıcı olarak çocuklarına evde öğretmenlik yapabilirler.

 

 • Aileler ücret karşılığı ya da gönüllü olarak programa, bazı etkinliklere ve öğrenme ortamına katkı yaparak okulda öğretimin bir parçası olabilirler. Böylece aileler çocuklarını desteklemenin farklı yollarını öğrenmiş olurlar.

 

 • Anne babalar akademik konularda sınıfta çocuklara destek olabilirler.

 

 • Eğitim sırasında tüm sınıfı idare edebilirler.

 

 • Sınıfta öğretilecekleri planlamak için öğretmenlerle birlikte çalışabilirler.

 

 • Öğrenme kartları, yapbozlar gibi eğitsel materyalleri hazırlayabilirler.

 

 • Öğrencileri değerlendirmede öğretmene destek olabilirler.

 

 • Aileler müfredat, bütçe, öğretmen, personel alımı ve aile katılımı etkinlikleri gibi konularda danışma grubu oluşturup karar alma sürecinin parçası olabilirler. Aileler bu danışma grupları sayesinde okula aidiyet hisseder ve kişisel olarak kendilerini geliştirmiş olur. Okul öncesi eğitim kurumunun kalitesi de ailelere söz hakkı verdiği için artmış olur.
 
Okullarda Aile Katılımı sunumunu incelemek için tıklayınız.