M.E.B Okulöncesi Eğitim Programı'nın özellikleri hakkındaki detaylı bilgilere buradan ulaşabileceksiniz.  2012  yılında yenilenen program¹ okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden  çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmalarını  öz bakım becerilerinin kazanmalarını  ve ilköğretime hazır bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.  

1. 17.08.2012 tarihindeki genelge ile  23.07.2012’de Talim Terbiye Kurulu başkanlığı tarafından yayımlanan yeni okulöncesi eğitim programı 10 ilde ( Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Adana, Ankara, İzmir) 2012-2013 eğitim öğretim yılında pilot olarak uygulanmaya başlamıştır.