Çocukların gelişim özellikleri yaş gruplarına göre, kazanım ve göstergeler ise bir bütün olarak ele almıştır. Gelişim özellikleri bilimsel çalışmalar dikkate alınarak 3 farklı yaş grubuna göre düzenlenmiştir ancak öğretmenin kendi grubundaki çocuklar için programdan kazanım ve göstergeleri seçerken çocukların gelişim özelliklerini dikkate alması gerekmektedir. Gereksinim duyulduğunda programda yer almayan bir kazanım veya gösterge eğitim planına eklenebilir. Bu tür düzenlemeler yapılırken diğer kazanımlarla çakışmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Kazanımlar, göstergeler ve bunlarla ilgili açıklamaların yer aldığı tabloyu görmek için tıklayınız.

M.E.B Okulöncesi Eğitim Programı'nın özellikleri hakkındaki detaylı bilgilere buradan ulaşabileceksiniz.  2012  yılında yenilenen program¹ okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden  çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmalarını  öz bakım becerilerinin kazanmalarını  ve ilköğretime hazır bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.  

1. 17.08.2012 tarihindeki genelge ile  23.07.2012’de Talim Terbiye Kurulu başkanlığı tarafından yayımlanan yeni okulöncesi eğitim programı 10 ilde ( Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Adana, Ankara, İzmir) 2012-2013 eğitim öğretim yılında pilot olarak uygulanmaya başlamıştır.